Karen Dun

Karen Dun

EnglishGedichten

Esther Miriam


Mijn kindje heet Esther Miriam
Door haar ogen keek ik naar de wereld
Ze is een zweem van engelenhaar
Zoveel plezier hebben we met elkaar
Door haar licht straalt mijn wereld

Ze is helaas nog nooit geboren
Wel stuurde ze me duizenden kinderen Die ik een stapje verder helpen kon
Ze werden licht als de zon

Waardoor ik een stapje verder klom

In het weten, niet vergeten,
Waarom zij nog niet geboren werd
En mij met haar dansende springkracht
helpt leven, vanuit plezier en sterrenpracht

Ooit zal het licht haar ogen zien

En neemt ze over, waarvoor ik dien