Karen Dun

Karen Dun behandeling

EnglishVoorbeelden uit de praktijk

Sterke visuele informatieverwerking, gek op de natuur en motivatie:
Max' sterke kant is waarnemen via het visuele systeem. Hij leert heel makkelijk via voordoen. Tevens kan hij vanuit zijn fantasie tekenen. Hij weet precies hoe hij een tak (lijn) moet tekenen. Hij heeft hier een beleving bij en tekent zo een lijn.
Omdat hij van voetballen houdt, vroeg ik hem een voetbal te tekenen (rondje), dan maakt hij van 4 takken een huis (4kant) voor de voetbal. Ik begeleidde hem met weinig taal.
Zo leer je dan een lijn tekenen, een 4kant en een cirkel, zonder voorbeeld via dat wat je al wel weet.

 Helpers:
Wat ik kinderen vertel: de natuur is je helper voel de wind,  hoor het zingen van de vogels, de warmte van de zon, de schittering van de sterren, en de rust van de maan. Voel je lichaam bij wat je doet, het is je helper bij schrijven, lezen en rekenen vooral als je denkt “Ik kan het niet”. Er zijn altijd vogels die je de letters brengen bij lezen en spellen, zelfs de vogels kunnen jou de letters en woorden influisteren
Alles wat je nodig hebt is in je en om je heen als helpend. Het is onbekend wat dat precies is, je kunt wel voelen wat dat is.
 

Ouders
Wat ik ouders vertel: De natuurlijke lichaamsbewegingen leer je in Yoga. Het lichaam beweegt, trilt, wiebelt, gaapt, voelt, wiegt, om je te helpen omgaan met het leven. Zo voel je dat je leeft en je verbinding met je energie. De valkuilen van je gedachten erover kun je kennen, voelen en laten gaan, zachtjes, stapje voor stapje.  Alles  kan dan ontstaan.  Dan kun je dat je kinderen leren.

Angsten
We tekenen samen over angsten, angstige dromen, angstige gedachten, enge films, monsters, etc. Ze hebben je iets te vertellen. Je kunt ze in je adem laten zijn. Ze brengen je kracht, die binnen in je lichaam zit en de warmte van de zon kan helpen die kracht te vinden, net als de stralende sterren die licht brengen en je adem, die “ik durf te dromen” bij zich draagt. Wanneer je de zon je bange dromen brengt, bestaan ze niet meer.

Emoties:
In het bewegingsspel komt boos naar boven of angst  Een simpele vraag :”Heb je dat vaker,” brengt, wanneer je beweegt een heel ontspannen manier met zich mee om hierover te kletsen en kun je de oplossingen ervoor vinden om dat in liefde te laten gaan. Je hoeft niet machteloos toe te kijken hoe je je slachtofferschap in gezogen wordt. Je bent geboren om te stralen!

“Ik kan het niet”
Een  kind, Bas, leeftijd 4½ jaar oud, zei in een behandelsessie “Ik kan niet, ik ben een kan nietser, ik ben een niets kunner mens, etc. Vorige keren had ik verteld dat er een “Ik kan wel” vriendje naast “Ik kan niet”  loopt en dat je adem je daarheen brengt. Deze keer was “ ik kan niet” zo sterk, dat ik hem aan de hand nam, de buitendeur naar de kijktuin opende en we samen, met alle liefde omringd “Ik kan niet” naar buiten ademden. Ik vertelde hem dat daar volgend jaar hele mooie bloemen van gemaakt zouden worden. Je zag hem ontspannen. Ineens was er wel geduld om opnieuw iets te proberen te tekenen en steeds opnieuw te proberen tot het lukte. Voordien haakte hij af en probeerde niets meer na 1 keer niet lukken. Stralend was hij!  Perplex waren zijn vader en ik.

Je adem helpt je tekenen:
Jason 5 ½ jaar oud, visueel systeem sterke kant, wilde graag een ijsje tekenen en probeerde dit. Het rondje, bolletje, cirkel, lukt wel, het omgekeerde 3hoekje, hoorntje, steeds niet. Het werden dan rechte, in plaats van schuine lijnen. De combinatie van het ronde bolletje met de lijnen, lukte een beetje. Na een paar minuten van vastlopen op de rechte lijnen hebben we de rechte lijnen uitgeademd, de schuine lijnen gevisualiseerd, de schuine lijnen in de handen en vingers geademd en toen lukte het wel!. Totale tijd ongeveer 10 minuten, om zijn droom, een ijsje te tekenen, te verwezenlijken. In mijn zijn is volledig vertrouwen en rust, dat hij dit zo wel een ijsje kan tekenen.

“Fouten”
Een hele bekende is: Als je geen fouten maakt, kun je niet leren. Doe maar eens alles verkeerd, wat leer je dan?. De spreuk hoe meer fouten je maakt, hoe slimmer je wordt, hangt in de wachtruimte. "Van proberen kun je leren", wordt al heel veel gezegd door de kinderen zelf.

Veteren:
Veters strikken door de doorknoop manier. Wanneer je de eerste knoop van je schoenveter kunt maken, dan kun je veters strikken. Zo leerde ik van een kind, die dit zichzelf zo had aangeleerd.

Veters strikken Veters strikken Veters strikken Veters strikken Veters strikken Veters strikken Veters strikken Veters strikken

Het spellen:
Spellen kun je al, we moeten alleen jouw manier nog vinden. De letters dansen om je heen, je mag ze vinden! Je kunt spellen via de klank van de letter of de klank van het woord, via het zien van de letter of het woord, of via het in gedachten zien van de letters en de woorden, ook kun je ze voelen door ze met je hand te schrijven. Het zien, horen en voelen kun je ook koppelen en verbinden om jouw manier  te laten ontstaan, daarvoor is rust nodig. Door heel veel te ademen en zo te ontspannen, gaat het werkelijk meer vanzelf. We maken vaak gebruik van de structuur van Zelfstandig Spellen wanneer dit nodig is en sluiten aan bij de lesstof in de klas.

Hulpvraag gericht:
Er wordt hulpvraaggericht begeleid. De behandeling is gericht op praktische problemen, die zich voordoen tijdens het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten en is tegelijkertijd zeer specifiek gericht op de onderliggende mogelijkheden van het kind

Sterke kanten
Ik richt  me op de manier waarop kinderen informatie uit de omgeving verwerken: de zintuiglijke waarneming en het effect daarvan op emoties. Ook onderzoek ik hoe de intellectuele (cognitieve) waarneming verloopt: is een kind heel visueel ingesteld, voelend, heel verbaal, of gebruikt het meer een doe manier van leren (kinesthetische wijze van leren). Is een kind meer naar binnen of naar buiten gericht, een verzamelaar?
Er zijn aspecten binnen de ontwikkeling, die sterke kanten zijn en aspecten, die mogelijkheden tot groei en ontwikkeling zijn. Vaak zie je al bij zeer jonge kinderen, die tijdens hun ontwikkelingen met uitdagingen te maken hebben, dat het proces van informatieverwerking binnen het zenuwstelsel anders verloopt. Kinderen zijn wat onhandiger met aan- en uitkleden, sociale vaardigheden en schoolse vaardigheden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor de emotionele. Onhandigheid, die welke diagnostische naam dan ook krijgt, kan met succes behandeld worden.

Max kan zijn ogen heel goed te gebruiken om te leren doen!
Plakband van de rol trekken: voordoen met weinig taal: pak, trek, beneden en plak op papier, eerst deed ik voor, toen Max met verbale begeleiding, daarna Max zelf met mijn ondersteuning in gedachten. De tweede keer lukt het!

tijd waarnemen - klok kijkentijd waarnemen - klok kijkenWaarneming van tijd:                                       
Wanneer er nog geen tijdsbesef is ontwikkeld, schommelden we een tijdje en keken ervoor en erna op de klok. Zo begon het voelen en zien van tijd. Voor we begonnen was een minuut hetzelfde als een uur. Na verlop van tijd niet meer! Ook kun je puzzelen met tijd, om tijd inzichtelijk te maken.

NLD en dispraxie:
Bij kinderen met een non-verbale leerstoornis, of wel een manier van informatieverwerking waarbij je het overzicht over het totaal nog moet leren, zie je vaak een dispraxie op gebied van de complexe taken als opruimen, tafeltje op school geordend houden, aan- en uitkleden, spullen die je nodig hebt voor sport en hobby verzamelen. Er kan een zekere mate van chaos heersen. Dispraxie heeft vaak te maken met het bedenken, de organisatie en planning, de uitvoering en de feedback , van een idee. Ieder van deze aspecten afzonderlijk of een combinatie ervan kan mogelijkheden tot groei in zich dragen.

Hierbij wordt met het kind gewerkt aan wat hij/zij het liefst wil leren. Met name het vertrouwen installeren dat je het wel kunt, blijkt zeer belangrijk. Vertrouwen trekt vertrouwen aan!
We doen dit door middel van een gestructureerde manier van vrij spel, waarbij het kind actief betrokken wordt en het probleem oplossend ordenen door het kind in dit spel(en) wordt gestimuleerd. Tevens wordt er aandacht besteed aan het zijn in het NU, volledig, aandachtig bezig zijn, met wat je doet, op dit moment. Ademhalen, voeten voelen en positieve affirmaties als “ik kan het wel leren” zijn een  essentieel onderdeel hiervan.

wie is het?Organisatie
Sam was een jongetje van 9 jaar dat continu zijn sleutels niet kon vinden, onhandig wanneer je op tijd de deur uit moet. Samen hebben we een manier bedacht: hij wilde een mandje in een rode kleur, op de piano omdat die dicht bij de kamerdeur naar de hal stond.

Spelen van het spel  Wie is het, helpt met  ordenen in kleur, categorie, vorm, aandacht en concentratie 

Sfeer
De behandeling vindt plaats vanuit een rust en vertrouwen in alle mogelijkheden. Zo kan het kind, samen met mij, vanzelf ontdekken, binnen het aanbod van (spel)materialen in de praktijk, wat daarmee mogelijk is. Dan worden ook de vragen: "Hoe doe ik dat" steeds minder, omdat van binnenuit, vanuit het lichaam, dit HOE gecreëerd wordt. Je hebt het allemaal in je! Volg en voel je lichaam, wordt bewust van hoe het je helpt en het komt vanzelf.

Sensorische gevoeligheid en HSP, aandacht en concentratie
Ook in het gedrag, kunnen als gevolg van een anders verlopende sensorische informatieverwerking problemen ontstaan. Kinderen kunnen niet alleen naar binnen gericht of heel druk zijn, ze kunnen ook van het ene moment op het andere, ogenschijnlijk zonder enige aanleiding, doorslaan van heel rustig met een spelletje bezig zijn, tot boos en driftig naar anderen reageren, soms schoppen en slaan.

De emoties, die aanleidingvormen voor dit gedrag, worden uitgespeeld met dieren of poppen of via de ouders en mijzelf. Dit gedrag komt heel vaak voort uit onmacht en het is belangrijk dat de emotie geuit en ervaren wordt
De behandeling richt zich eveneens op het geven van adviezen, die gebruik maken van een organiserend systeem binnen het zenuwstelsel, het diepe druk (proprioceptieve) systeem en het geven van "kadootjes als vertrouwen, liefde, licht, ik kan het wel,  de elementen die ook voorkomen in de Helende Reis. Er worden adviezen gegeven die gericht zijn op het inschakelen van zintuiglijke systemen, die helpen om alertheid te reguleren, zodat een kind zich bijvoorbeeld beter kan concentreren, of dat het minder vaak tot uitbarstingen komt in gedrag. Ook kan er een meer gericht behandelprogramma uitgevoerd worden, het borsteldruk programma volgens Wilbarger. De behandeling gaat altijd gepaard met creatieve en praktische adviezen aan ouders, schoo,l dagverblijf en andere disciplines.
Spelen in een  kruiptunnel van elastische stof als spandex of fleece, als deze op de foto, helpt via het voelen, tast en kinesthesie  het lichaamsbewustzijn  ontwikkelen.

kruiptunnel   kruiptunnel